Zawór powrotny RL-5 z funkcją odcięcia, nastawy wstępnej, spustu i napełniania